Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – a Fülöp Gabriella Egyéni vállalkozó – továbbiakban: „Eladó” – által a www.valaszdmindigajobbat.hu  honlapon keresztül értékesített “termékek” – a továbbiakban: „Termékek” – megvásárlásának feltételeit szabályozza.

  1. A Szolgáltatás nyújtói:

Név: Fülöp Gabriella Egyéni vállalkozó

Székhely: 8800 Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 11/A, 4/28

Nyilvántartási szám: 55391443

Adószám: 56715415-1-40

Email cím: hello@valaszdmindigajobbat.hu

Telefonszám: 

Felhasználási feltételek

4.1. Felelősség

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az Eladó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Az Eladó kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Eladó jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Eladó jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

4.2. Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb…) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

  1. A honlapon történő vásárlás

5.1. Megrendelés folyamata

A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. 

A menüben a különböző termékekhez különböző menüpontok találhatóka, melyekre kattintva megtalálhatóak a termékekről a teljes leírásuk, valamint a termékek különböző differenciálhatósága.

Az egyes termékek oldalainak alján egy űrlap segítségével valósítható meg a megrendelés. Az űrlapon választható ki a termék, valamint az azokhoz tartozó kiegészítők, árakkal feltüntetve. Az űrlapon adható meg a számlázási és szállítási adatok. Választható bankkártyás fizetés, valamint utánvétes fizetés is az űrlapon. A megrendelés a Megrendelés gombra való kattintás után történik. Kártyás fizetés esetén ezt követően a vásárló a Barion fizetési felületre érkezik, ahol végrehajtható a fizetés.

A vásárláshoz regisztráció nem szükséges és nem is lehetséges.

Adatbeviteli hibák esetén a cellába lépve javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt az Eladó felé.

5.2 Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

Az Eladó a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja ezt meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

5.3. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre.

5.4. Számla

Az Eladó a megvásárolt termékekről elektronikus számlát állít ki, melyet e-mail-ben továbbít vásárlást követően.

5.5. Fizetés

5.5.1. Barion

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/201.